GREEN & KALLN MODELLEN

Vi har skapat en modell utifrån våra erfarenheter och senaste forskningen på hjärnan. När alla delar i modellen harmoniserar och är i balans det är då vi kan prestera med glädje, nå målen och uppleva hållbar lycka.

PLANERA

"Either you run the day or the day runs you"

VARFÖR

"When you feel like quitting, think about why you started"

MÅL

"Celebrate every tiny victory"

PRIORITERA

"Learn to say NO without explaining yourself"

GÖR DET 

"The most effective way to do it, is to do it"