VÅR IDÈ - HÅLLBAR PRESTATION

VAG GÖR VI? Tränar och inspirerar individer, företag och grupper till att prestera med glädje.

VARFÖR? Den senaste forskningen visar att känslor styr våra beslut i större grad än vi själva vill erkänna. Vissa rapporter landar på hela 90% Att ha koll på sina känslor och hur vi skapar goda känslotillstånd är något vi önskar att fler lär sig. Det leder till en hållbar prestationskultur och ett gladare samhälle.

HUR? Genom utbildningar, föreläsningar och träning som får er att förstå fördelen med att vara inblandad i sitt liv och göra de prioriteringar som behövs för att individen, gruppen och företaget skall nå en hållbar prestationskultur.

VARFÖR VI? Emmas liv som höjdhoppare i världseliten och Camillas roll som ledare nationellt- och internationellt inom idrotten och chefspositioner i det civila. Har gett oss erfarenheter som gör att vi vet vad som krävs . Vi har både modet och kunskapen att inspirera er till eget görande.