SUSTAINABLE & HAPPY PERFORMANCE

"Celebrate every tiny victory"

Vi lär dig konsten att prestera med glädje.

Utifrån våra egna upplevelser och erfarenheter har vi tagit fram green & kallin modellen, alltså våra hemligheter till att prestera med glädje. Under våra föreläsningar får du ta del av dessa. För oss är det viktigt att våra egen upplevda erfarenheter även tar stöd i den senaste forskningen.

Något vi vill dela med er redan nu är att för att nå toppen krävs förmågan att kunna vara seriös men inte allvarlig.

Välkommen in på vår sida.